Το email σας θα είναι και το username
:
Μην χρησιμοποιείτε ως κωδικό αυτόν που έχετε για τις τραπεζικές εφαρμογές σας!
Ο κωδικός πρέπει να είναι μεταξύ 8-20 χαρακτήρων και να περιέχει γράμματα και αριθμούς χωρίς κενά και ειδικούς χαρακτήρες.