Ανίχνευση Καπνού και Πυρκαγιάς

Η επιλογή αυτή έχει διπλή χρησιμότητα. (1) Παρέχει την δυνατότητα ελέγχου του χρησιμοποιούμενου μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης για την Ανίχνευση Φωτιάς και Καπνού (χωρίς κωδικούς πρόσβασης). Επιλέξτε και "Ανεβάστε" ένα αρχείο video ή φωτογραφία με καπνό ή φωτιά και πατήστε το button "Αναγνώριση", σε περίπτωση θετικής ανίχνευσης στο σημείο της φωτιάς ή του καπνού στο frame του video ή στην φωτογραφία θα παρουσιαστεί κόκκινο περίγραμμα στο πρώτο frame που θα ανιχνευτεί καπνός ή φωτιά . Χρησιμοποιήστε αρχεία video μικρότερα των 30 ΜΒ και αρχεία εικόνας μικρότερα των 10 MB

Φόρτωση Video

Φόρτωση Εικόνας

(2) Ενεργοποίηση της πυρανίχνευσης σε υπάρχουσες κάμερες με αναγραφή του Link διασύνδεσης , του email και του κινητού τηλεφώνου προσώπων για την αυτόματη ειδοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς (Απαιτούνται κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα). Τεχνικές Απαιτήσεις : Η μόνη τεχνική απαίτηση όσο αφορά την κάμερα είναι να είναι IP και προσβάσιμη από το internet. H πυρανίχνευση λαμβάνει υπ' οψη την βλάστηση και χρήση του εδάφους που έχει ενσωματωθεί στους χάρτες του DMF, οι οποίοι ενημερώνονται με άντληση στοιχείων από την υπηρεσία Copernicus